သဘာဝဘေးအရာယ် ကျရောက်သူများအား ကူညီပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့

Image 513
Image Detail Image Download
Image 512
Image Detail Image Download
Image 511
Image Detail Image Download
Image 510
Image Detail Image Download

ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလှူပွဲ

ka_htain_image 17
Image Detail Image Download
ka_htain_image 16
Image Detail Image Download
ka_htain_image 15
Image Detail Image Download
ka_htain_image 14
Image Detail Image Download

COVID-19 ကာလ ဝန်ထမ်းများကို ဆန်နှင့် စာသုံးဆီ ပေးအပ်လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်း

COVID-19
Image Detail Image Download
COVID-19
Image Detail Image Download
COVID-19
Image Detail Image Download
COVID-19
Image Detail Image Download