ျပည္သူ႔အတြက္ logo အနီေရာင္ (SN-3 + HD) Package  
 • MWD
 • MRTV-E.png
 • bloomberg.png
 • one-news.png
 • shopping.png
 • hluttaw old
 • zee-cinema.png
 • star-chinese-movies.png
 • M1
 • star-chinese.png
 • zee-tv.png
 • fox-life.png
 • life-time.png
 • website
 • MTV-sea.png
 • MTV-china.png
 • zing.png
 • net geo people
 • knowledge.png
 • BBC-Earth.png
 • hg-tv.png
 • afn-logo-80x40-px.png
 • CNN
 • money.png
 • global-net.png
 • home.png
 • sports-.png
 • eurosport
 • Sports HD COLOR
 • FIGHT SPORT
 • LIVE HD COLOR
 • DiscoveryAsia
 • NAT-GEO-Wild-HD.png
 • fox-HD.png
 • fox-life-HD.png
 • History COLOR
 • Cinemax-HD.png
 • fox-movies-HD.png
 • HBO HD COLOR
 • fox-action-movies-HD.png
 • world-movies-HD.png
 • Inter-Drama-HD.png
+
 • Movie1

  SKYNET HD STB"45,000" KYATS + 5%Tax

 

  လစဥ္ေၾကးသြင္းလွ်င္
    တစ္လလွ်င္
ေစ်းႏႈန္း ၁၃၅၀၀က်ပ္ + ၅%အခြန္