ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘၿပည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးအတြက္ ရုပ္သံအရည္အေသြး ၾကည္လင္ၿပတ္သားထင္ရွားစြာၿဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ logo အစိမ္းေရာင္ PACKAGE(SN-9)  
 
 • Home1
 • M1
 • eurosport
 • MRTVEntertiment1
 • MWD
 • M biz1
 • ANIMAX
 • Fox Action Movies HD COLOR
 • hluttaw old
 • zee tv
 • TC S 72
 • Discovery
 • FIGHT SPORT
 • AXN
 • universal channel
 • nhk world
 • net geo people
 • History COLOR
+
 • Movie1

  SKYNET HD STB"45,000"  KYATS + 5%Tax

 

 

 

New  အစိမ္းေရာင္Package(SN-9) တြင္ Full-HD (၄) လိုင္း အပါအ၀င္ ရုပ္သံလိုင္းေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ကို အထူးႏႈန္းထား (၅၀၀၀) က်ပ္ + ၅%အခြန္ ၿဖင့္

သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ RSP မ်ားထံတြင္ စံုစမ္းေမးၿမန္း ဝယ္ယူအားေပးႏိုင္ပါသည္။

Hot Line: 01-9010220 , 01-9010221 , 01-9010222 , 01-9010223 , 01-9010224